Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsünün ilk programı olan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı, ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut siyasi uygulamaların sonuçlarına ilişkin akademik değerlendirmeler ve kuramsal tartışmalar için özgür bir zemin yaratmak ve bu zeminde, hakikati bulup öğrenmeyi bilen; planlı düşünme ve yaratma yeteneklerine sahip; yönetim bilimi, siyaset bilimi, hukuk ve çevre nosyonlarını birlikte değerlendirerek bütünü kapsayan hipotezler geliştirebilen kamu yöneticileri, akademisyenler yetiştirmektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programı diğer yüksek lisans programlarından farklı olarak, biri “Siyaset Bilimi”, diğeri “Kamu Yönetimi” odaklı olmak üzere iki ayrı uzmanlaşma sahası imkanı tanımaktadır. Bu doğrultuda siyaset bilimi teorik altyapısını güçlendirerek akademik çalışma yapmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir seçmeli ders havuzunun yanında, kamu yöneticileri için özelleştirilmiş derslerin yer aldığı ayrı bir seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur. Program mezunları çoğu yerde doktora seviyesinde kazandırılan donanıma sahip olarak mezun olurlar.

Dünyanın Bilgisiyle Donanmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programımız, en güncel bilgiler üzerinden çalışma yapılmasını amaçlamaktadır. Günümüzde siyaset bilimi ve kamu yönetiminde nitelikli, dünyadaki benzerleriyle paralel lisansüstü çalışmalar yapmak, farklı alanların bilgisine sahip olarak, o alanlardaki tartışmalara katılmayı gerektirmektedir. Yüksek lisans programımız, bu konuda eksikliklere yer bırakmayacak nitelikte müfredat ve ders içeriklerine sahiptir. Dünyada ve ülkemizde siyaset bilimi ve kamu yönetimi konusundaki güncel tartışmaları izleyen akademik kadromuz, buradaki tartışmaları derslerine yansıtmaktadır. Kapadokya Üniversitesinde oluşturduğumuz düşünsel tartışma ortamı geleceğin akademisyenlerine ve yöneticilerine bir ayrıcalık sağlamaktadır.

Disiplinler Arası Çalışmalar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki akademik çalışmalar, bu alanların yanı sıra, toplumbilim, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, siyasi tarih, zaman ve proje yönetimi, işletme, insan kaynakları yönetimi, hukuk gibi alanlarla yakın ilişki içindedir. Yüksek lisans programımız disiplinler arası bir anlayışla, bu alanların birikimlerini kullanarak siyaset bilimi ve kamu yönetiminde yenilikçi bir anlayış geliştirmektedir.

Çağımızı Yönlendirecek Uzmanlar

Günümüzde toplumların sorunlarının artması, bu konuda çözüm üretecek, çağımızın yöneticilerine ihtiyacı da artırmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için yönetici adayları ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefleyen yüksek lisans programımız, bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlara yönelik esnek bir eğitim programına sahiptir. Yüksek lisans programımızda, uzman akademik kadromuzun yer aldığı, üst düzey tartışmaların yapıldığı eğitimle, siyaset bilimi ve kamu yönetiminin her alanında uzmanlaşmaya yönelik donanım verilmektedir. Yüksek lisans programımız, öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelmesini sağlar.

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programı öğrencileri, toplumun çeşitli mevkilerinde yaşanan sorunlara etkili çözümler bulan, düşünsel tartışmalara katılan ve yönlendiren liderler olmak üzere gerekli donanımları haiz uzmanlar olarak mezun olurlar.

Başvuru takvimi ve koşulları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız