Genel Bilgi

Sivil havacılık sektörünün karakteristik özelliklerinin getirdiği bir unsur olarak, sektörde çalışan işgücünün, alanında lisanslı ve sertifikalı olması ulusal ve uluslararası bir gerekliliktir.

Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana sivil havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak eğitim ve sınav hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda üniversitemiz (Nevşehir ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yerleşkeleri) 12.06.2015 tarihi itibariyle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından SHT-66L-HS talimatı kapsamında Hava Aracı Bakım Personelinin İngilizce Dil Yeterlilik Sınavlarını gerçekleştirmek ve başarılı olan adaylara onaylı sertifika vermek üzere yetkilendirilmiştir.Duyurular Tümü

3. KÜN Fotoğraf Yarışması Son Başvuru Tarihi 3 Mayıs'a Uzatıldı

KMYO, 11.04.2019

Bundan yaklaşık 2.500 sene önce "evrende değişen hiçbir şey yoktur, varlığın her türlü değişimi ise sadece bir algı yanılsamasından ibaret" diyen Elealı Parmenides’in karşısında, “panta rhei” (herşey akar) sözü ile bilinen ve varolan herşeyin sürekli değiştiğini iddia eden Efesli Herakleitos duruyordu...

Varlıkla ilgili binlerce senedir süregelen bu tartışma ne zaman, ne şekilde sonuçlanır bilemiyoruz*. Ancak bildiğimiz bir şey var:

Doğanın binlerce sene içerisinde bir sanatçı edasıyla şekillendirdiği Kapadokya geçmişte bugünkü gibi değildi, yarın da aynı kalmayacak...

Haydi, sen de geleceğin hafızasına bir iz bırak!

Üniversitemizin Kapadokya için görsel bir arşiv oluşturma çalışmaları kapsamında düzenlediği fotoğraf yarışmalarının üçüncüsü 18 Şubat 2019’da başlıyor.

 • Yarışmanın Başlama Tarihi: 18 Şubat 2019
 • Son Başvuru Tarihi: 3 Mayıs 2019
 • Sonuçların Açıklanması: 4 Mayıs 2019
 • Birincilik Ödülü: 1000 TL
 • İkincilik Ödülü: 500 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 250 TL
 • Mustafapaşa Özel Ödülü: 250 TL
 • Sergileme: 50 TL

Etkinlik Puanı: Yarışma şartnamesindeki kurallara uygun bir şekilde başvuru yapmış ve gönderdiği fotoğraf veya fotoğraflar seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmış olan tüm öğrenciler, dereceye girip girmediklerine bakılmaksızın, 15 etkinlik puanı almaya hak kazanırlar.

Yarışma Başvurusu: Fotoğraflar aşağıda belirtilmiş olan kurallar dâhilinde kunyarisma@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Kapadokya Üniversitesi Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu: Kapadokya’nın İnsanları

Yarışma Organizasyonu: Yarışma, Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (KAFSİD) yarışmanın yürütülmesini desteklemektedir.

Yarışmanın Amacı:

 • Kapadokya’nın kültürel ve tarihi mirası ile sürekli değişim içerisinde olan doğal yapısını fotoğraflarla kayıt altına almak ve görsel bir arşiv oluşturarak gelecek nesillere aktarmak.
 • Önemli bir kültür mirası olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve tüm dünya ile birlikte özellikle üniversitemizin sorumluluğunda bulunan Mustafapaşa’nın (Sinasos) geleneksel mimarisini fotoğraflarla kayıt altına alarak görsel bir arşiv oluşturmak.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma, Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet dijital (sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılan fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Deneysel kategori olmadığı için fotoğrafların orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmesi veya çıkarılması kural ihlali sayılır. Jürinin takdiri bu konuda esastır.
 • Yarışmanın konusu dışındaki (Kapadokya’nın doğal, kültürel ve tarihi öğeleri ile insan öğelerinden herhangi birini barındırmayan) fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği tüm fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcının kendisine ait olmayan fotoğraflar ile yarışmaya katılması ve fotoğraflar üzerinde değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik kural ihlali sayılır ve diskalifiye sebebidir.
 • Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, dereceye girmiş veya girememiş diğer yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Yarışma için gönderilen fotoğraflar sadece e-posta yolu ile kabul edilir.
 • Fotoğraflar “kunyarisma@gmail.com” adresine gönderildikten sonra 24 saat içerisinde fotoğrafların alındığına dair teyit e-postası alınmaması hâlinde yeniden gönderim yapılmalıdır.
 • Fotoğraflar mail yoluyla iletildikten sonra, her katılımcının Sağlık, kültür ve Spor Dairesine Beyanname imzalayarak teslim etmesi zorunludur. Beyannameye ulaşmak için tıklayın
 • Fotoğraflara ad verilmesi zorunludur.
 • Fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri fotoğraflar e-posta ile gönderilmeden önce yapılmalı ve yarışma fotoğrafları tek bir e-posta ile gönderilmelidir.
 • Fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi ve kısa kenarı en az 1920 piksel olacak şekilde gönderilmelidir. Her bir fotoğraf 1 Mb’tan küçük ve 4 Mb’tan büyük olmamalıdır.
 • Fotoğrafların kenarında çerçeve veya boşluk olmamalı. Fotoğraflar üzerinde tarih, isim, imza gibi herhangi bir işaret bulunmamalıdır.
 • Katılımcıların gönderdikleri fotoğrafların köy-mahalle/belde/ilçe bilgilerini fotoğraf isimleri ile açıklayan bir metni de e-postaya eklemeleri gerekmektedir.

Telif (Kullanım) Hakları:

 • Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Kapadokya Üniversitesine ait olacaktır. Bu eserler Kapadokya Üniversitesi arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler Kapadokya Üniversitesi tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. Söz konusu eserlerin fotoğrafçının isminin belirtilmesinin uygun olacağı sergi, kitap vb. mecralarda yayınlanması halinde fotoğrafçının ismi ile birlikte yayınlanır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görsellerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Böyle bir durumda fotoğrafın asıl sahibi yarışmaya katılmış sayılmaz.
 • Fotoğraflarda bulunan canlı veya cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. hususlara ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve yarışmaya gönderene aittir. Yarışmacılar gerekli izinlerin (eserde yer alan kişi, araç, mekân, eser, kavram vb. için) kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Kapadokya Üniversitesi sorumlu tutulmayacaktır.
 • Kapadokya Üniversitesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl/ham dosyalarını katılımcıdan talep edebilir.
 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Kapadokya Üniversitesi arşivine dâhil olacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif, fotoğrafın yayından kaldırılması vb. hiçbir talebi olamaz.
 • Yarışma sonuçları Kapadokya Üniversitesinin internet sitesinde duyurulacaktır.
 • Yarışmacılar yarışma şartnamesindeki koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.

* Ne dersiniz, Hayyam aşağıdaki dizelerle bu tartışmaya son noktayı koymuş olabilir mi sizce?

"Varlığın sırları saklı senden, benden;

Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin, ne ben.

Bizimki perde arkasında dedi-kodu:

Bir indi mi perde, ne sen kalırsın, ne ben." (Ömer Hayyam, Rubaîler)

21.04.2019 Tarihli SHT-66L-HS İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı Katılımcı Listesi

KMYO, 10.04.2019

SHT-66L-HS İNGİLİZCE DİL YETERLİLİĞİ KATILIMCI LİSTESİ

Sabiha Gökçen Yerleşkesi

TARİH

21.04.2019

SAAT

10:00

SALON

S-I

NO

TC KİMLİK NO

ADI-SOYADI

1 3259******* EMRE ÖVER
2 4843******* ÜMİT POLAT
3 5461******* DERYA SÖYLEMEZ ÖZKÖSE
4 6050******* FATMA ARASAN
5 2086******* MAHMUT ÖZGÜR

10.03.2019 Dil Yeterliliği Sınavı Sonuçları

KMYO, 20.03.2019

Booklet XXXVIII   /  10:00   / İstanbul

SIRA

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

PUAN

1 1418******* AKALAN CANAN        56,25
2 1622******* AKBIYIK TÜRKER      81,25
3 2243******* AKPINAR MUSTAFA     73,75
4 1131******* ARIK YUSUF          72,5
5 3374******* ARSLANTÜRK ALİ RIZA 76,25
6 1300******* ASLAN BURAK         48,75
7 3357******* AVCI BURAK          61,25
8 1931******* AYDIN MEHMET        72,5
9 1847******* BAYDAR KÜBRA        76,25
10 3789******* ÇAYCI FERİT         70
11 3280******* ÇETİN SERKAN        85
12 4076******* ÇEVİK İSMAİL HAKKI  70
13 1422******* DOLGUN ERKİN        70
14 1021******* GÖKÇE ALİ OZAN      81,25
15 1848******* İLKANT YILDIRIM     90
16 5683******* KALAY MUSTAFA M     75
17 4549******* KAVAK GÖKSEL        92,5
18 5334******* KAYA BURAK          86,25
19 4598******* KOCALAR MUSTAFA     82,5
20 1199******* KORKMAZ EMRE        55
21 5544******* KÖSE ÖMER         77,5
22 3605******* ÖZTÜRK SEMİH        46,25

10.03.2019 Tarihli SHT-66L-HS İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı Katılımcı Listesi

KMYO, 25.02.2019

SHT-66L-HS İNGİLİZCE DİL YETERLİLİĞİ KATILIMCI LİSTESİ

Sabiha Gökçen Yerleşkesi

TARİH

10.03.2019

SAAT

10:00

SALON

S-I

NO

TC KİMLİK NO

ADI-SOYADI

1 1418******* CANAN AKALAN
2 5334******* BURAK KAYA
3 4549******* GÖKSEL KAVAK
4 3374******* ALİ RIZA ASLANTÜRK
5 2243******* MUSTAFA AKPINAR
6 5544******* ÖMER KÖSE
7 3280******* SERKAN ÇETİN
8 3789******* FERİT ÇAYCI
9 1931******* MEHMET AYDIN
10 4598******* MUSTAFA CANER KOCALAR
11 1021******* ALİ OZAN GÖKÇE
12 1622******* TÜRKER AKBIYIK
13 1848******* İLKANT YILDIRIM
14 3357******* BURAK AVCI
15 3605******* SEMİH ÖZTÜRK
16 1199******* EMRE KORKMAZ
17 1131******* YUSUF ARIK
18 4076******* İSMAİL HAKKI ÇEVİK
19 1422******* ERKİN DOLGUN
20 1300******* BURAK ASLAN
21 1847******* KÜBRA BAYDAR
22 5683******* MUHAMMED MUSTAFA KALAY

27.01.2019 Dil Yeterliliği Sınavı Sonuçları

KMYO, 04.02.2019

Booklet XXXVII   /  10:00   / İstanbul

SIRA

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

PUAN

1 3144******* DEMİR AHMET         46,25
2 4180******* DUMAN BERK          86,25
3 2515******* ERDOĞAN EREN        20
4 4536******* GÜNEŞ ÖZCAN         67,5
5 1127******* GÜNEY GÖKHAN        23,75
6 4053******* ŞAHAN MUSTAFA       35
7 4307******* YÜCE UĞUR           36,25

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.