Genel Bilgi

Sivil havacılık sektörünün karakteristik özelliklerinin getirdiği bir unsur olarak, sektörde çalışan işgücünün, alanında lisanslı ve sertifikalı olması ulusal ve uluslararası bir gerekliliktir.

Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana sivil havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak eğitim ve sınav hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda üniversitemiz (Nevşehir ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yerleşkeleri) 12.06.2015 tarihi itibariyle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından SHT-66L-HS talimatı kapsamında Hava Aracı Bakım Personelinin İngilizce Dil Yeterlilik Sınavlarını gerçekleştirmek ve başarılı olan adaylara onaylı sertifika vermek üzere yetkilendirilmiştir.Duyurular Tümü

KÜN 3. Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başlıyor

KMYO, 07.02.2019

Üniversitemizin Kapadokya için görsel bir arşiv oluşturma çalışmaları kapsamında düzenlediği fotoğraf yarışmalarının üçüncüsü 18 Şubat 2019’da başlıyor.

 • Yarışmanın Başlama Tarihi: 18 Şubat 2019
 • Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2019
 • Sonuçların Açıklanması: 19 Nisan 2019
 • Birincilik Ödülü: 1000 TL
 • İkincilik Ödülü: 500 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 250 TL
 • Mustafapaşa Özel Ödülü: 250 TL
 • Sergileme: 50 TL

Etkinlik Puanı: Yarışma şartnamesindeki kurallara uygun bir şekilde başvuru yapmış ve gönderdiği fotoğraf veya fotoğraflar seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmış olan tüm öğrenciler, dereceye girip girmediklerine bakılmaksızın, 15 etkinlik puanı almaya hak kazanırlar.

Yarışma Başvurusu: Fotoğraflar aşağıda belirtilmiş olan kurallar dâhilinde kunyarisma@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Kapadokya Üniversitesi Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu: Kapadokya’nın İnsanları

Yarışma Organizasyonu: Yarışma, Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (KAFSİD) yarışmanın yürütülmesini desteklemektedir.

Yarışmanın Amacı:

 • Kapadokya’nın kültürel ve tarihi mirası ile sürekli değişim içerisinde olan doğal yapısını fotoğraflarla kayıt altına almak ve görsel bir arşiv oluşturarak gelecek nesillere aktarmak.
 • Önemli bir kültür mirası olarak Kapadokya’nın korunması ve fotoğraflarla kayıt altına alarak görsel bir arşiv oluşturmak.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya Katılmak isteyenlerin KÜN Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğunun KAFSİD iş birliği ile gerçekleştireceği eğitim ve sunumlardan en az birine katılması zorunludur.
 • Yarışma, Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet dijital (sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılan fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Deneysel kategori olmadığı için fotoğrafların orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmesi veya çıkarılması kural ihlali sayılır. Jürinin takdiri bu konuda esastır.
 • Yarışmanın konusu dışındaki (Kapadokya’nın doğal, kültürel ve tarihi öğeleri ile insan öğelerinden herhangi birini barındırmayan) fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği tüm fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcının kendisine ait olmayan fotoğraflar ile yarışmaya katılması ve fotoğraflar üzerinde değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik kural ihlali sayılır ve diskalifiye sebebidir.
 • Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, dereceye girmiş veya girememiş diğer yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Yarışma için gönderilen fotoğraflar sadece e-posta yolu ile kabul edilir.
 • Fotoğraflar “kunyarisma@gmail.com” adresine gönderildikten sonra 24 saat içerisinde fotoğrafların alındığına dair teyit e-postası alınmaması hâlinde yeniden gönderim yapılmalıdır.
 • Fotoğraflar mail yoluyla iletildikten sonra, her katılımcının Sağlık, kültür ve Spor Dairesine Beyanname imzalayarak teslim etmesi zorunludur. Beyannameye ulaşmak için tıklayın
 • Fotoğraflara ad verilmesi zorunludur.
 • Fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri fotoğraflar e-posta ile gönderilmeden önce yapılmalı ve yarışma fotoğrafları tek bir e-posta ile gönderilmelidir.
 • Fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi ve kısa kenarı en az 1920 piksel olacak şekilde gönderilmelidir. Her bir fotoğraf 1 Mb’tan küçük ve 4 Mb’tan büyük olmamalıdır.
 • Fotoğrafların kenarında çerçeve veya boşluk olmamalı. Fotoğraflar üzerinde tarih, isim, imza gibi herhangi bir işaret bulunmamalıdır.
 • Katılımcıların gönderdikleri fotoğrafların köy-mahalle/belde/ilçe bilgilerini fotoğraf isimleri ile açıklayan bir metni de e-postaya eklemeleri gerekmektedir.

Telif (Kullanım) Hakları:

 • Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Kapadokya Üniversitesine ait olacaktır. Bu eserler Kapadokya Üniversitesi arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler Kapadokya Üniversitesi tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. Söz konusu eserlerin fotoğrafçının isminin belirtilmesinin uygun olacağı sergi, kitap vb. mecralarda yayınlanması halinde fotoğrafçının ismi ile birlikte yayınlanır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görsellerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Böyle bir durumda fotoğrafın asıl sahibi yarışmaya katılmış sayılmaz.
 • Fotoğraflarda bulunan canlı veya cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. hususlara ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve yarışmaya gönderene aittir. Yarışmacılar gerekli izinlerin (eserde yer alan kişi, araç, mekân, eser, kavram vb. için) kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Kapadokya Üniversitesi sorumlu tutulmayacaktır.
 • Kapadokya Üniversitesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl/ham dosyalarını katılımcıdan talep edebilir.
 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Kapadokya Üniversitesi arşivine dâhil olacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif, fotoğrafın yayından kaldırılması vb. hiçbir talebi olamaz.
 • Yarışma sonuçları Kapadokya Üniversitesinin internet sitesinde duyurulacaktır.
 • Yarışmacılar yarışma şartnamesindeki koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.

 

27.01.2019 Dil Yeterliliği Sınavı Sonuçları

KMYO, 04.02.2019

Booklet XXXVII   /  10:00   / İstanbul

SIRA

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

PUAN

1 3144******* DEMİR AHMET         46,25
2 4180******* DUMAN BERK          86,25
3 2515******* ERDOĞAN EREN        20
4 4536******* GÜNEŞ ÖZCAN         67,5
5 1127******* GÜNEY GÖKHAN        23,75
6 4053******* ŞAHAN MUSTAFA       35
7 4307******* YÜCE UĞUR           36,25

27.01.2019 Tarihli SHT-66L-HS İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı Katılımcı Listesi

KMYO, 14.01.2019

SHT-66L-HS İNGİLİZCE DİL YETERLİLİĞİ KATILIMCI LİSTESİ

Sabiha Gökçen Yerleşkesi

TARİH

27.01.2019

SAAT

10:00

SALON

S-I

NO

TC KİMLİK NO

ADI-SOYADI

1 3144******* AHMET DEMİR
2 2515******* EREN ERDOĞAN
3 4180******* BERK DUMAN
4 4536******* ÖZCAN GÜNEŞ
5 4307******* UĞUR YÜCE
6 4053******* MUSTAFA ŞAHAN
7 1127******* GÖKHAN GÜNEY

30.12.2018 Dil Yeterliliği Sınavı Sonuçları

KMYO, 03.01.2019

Booklet XXXVI   /  10:00   / İstanbul

SIRA

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

PUAN

1 2732******* ALPASLAN TÜRKER     62,50
2 1720******* BERKAN KISACIK      76,25
3 1620******* BİLAL TÜRKMEN       88,75
4 1300******* BURAK ASLAN         38,75
5 1906******* CAN YILDIZ          83,75
6 2825******* CENGİZ ÇELİK        35,00
7 4448******* COŞKUN EŞREF        58,75
8 1504******* ESENEREÇEKER        85,00
9 2581******* FATİH YÜKSEKTEPE    50,00
10 1099******* GÜRKAN ARAS         76,25
11 1360******* HALİL ALKIŞ         65,00
12 1255******* HALİL ALPER ELÇİN   82,50
13 1376******* HÜŞEYİN ALTINIŞIK   88,75
14 2372******* İRFAN AKDENİZ       72,50
15 2219******* MUHTEREM OCAK       73,75
16 4589******* MURAT KONUK         68,75
17 2153******* MURAT KULDAŞ        73,75
18 3379******* OSMAN DAĞAŞAN       76,25
19 2043******* ÖZDEMİR İSMAİL      61,25
20 1619******* REMZİ KADİR SIRİŞ   52,50
21 3363******* SEFA KIRMIZI        52,50
22 2456******* SÜLEYMAN GORTAN     82,50
23 4204******* TARIK KIZILTEPE     87,50
24 3742******* UMUT EROĞLU         80,00
25 3346******* VURAL ÖZKAN         35,00

30.12.2018 Tarihli SHT-66L-HS İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı Katılımcı Listesi

KMYO, 19.12.2018

SHT-66L-HS İNGİLİZCE DİL YETERLİLİĞİ KATILIMCI LİSTESİ

Sabiha Gökçen Yerleşkesi

TARİH

30.12.2018

SAAT

10:00

SALON

S-I

NO

TC KİMLİK NO

ADI-SOYADI

1 4448******* EŞREF COŞKUN
2 1099******* GÜRKAN ARAS
3 2456******* SÜLEYMAN GORTAN
4 1376******* HÜSEYİN ALTINIŞIK
5 2219******* MUHTEREM OCAK
6 2732******* ALPASLAN TÜRKER
7 1620******* BİLAL TÜRKMEN
8 1504******* ESENER ÇEKER
9 1300******* BURAK ASLAN
10 3363******* SEFA KIRMIZI
11 1720******* BERKAN KISACIK
12 1360******* HALİL ALKIŞ 
13 4589******* MURAT KONUK 
14 2372******* İRFAN AKDENİZ 
15 2043******* İSMAİL ÖZDEMİR 
16 1619******* REMZİ KADİR SIRİŞ 
17 3742******* UMUT EROĞLU 
18 1906******* CAN YILDIZ 
19 4204******* TARIK KEMAL KIZILTEPE 
20 1931******* MEHMET AYDIN 
21 1255******* HALİL ALPER ELÇİN 
22 3379******* OSMAN DAĞAŞAN 
23 2581******* FATİH YÜKSEKTEPE 
24 3346******* VURAL ÖZKAN
25 2153******* MURAT KULDAŞ
26 2825******* CENGİZ ÇELİK

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.